Prekių katalogas

Privatumo politika

 • PRIVATUMO POLITIKA

  Privatumo politikoje nurodome, kokią informaciją renkame ir kaip ją naudojame. „AP Motors“ yra duomenų valdytojas ir yra atsakingas už Jūsų asmeninės informacijos rinkimą, naudojimą, atskleidimą, saugojimą bei apsaugą pagal Bendrąjį duomenų apsaugos reglamentą, vidaus politiką ir taisykles, bei taikomus nacionalinius teisės aktus.

  DUOMENŲ VALDYTOJO TAPATYBĖ IR KONTAKTINIAI DUOMENYS

  „AP Motors“ UAB Šilutės pl. 25, LT-95107 Klaipėda
  Tel.: +370 608 39907
  El. paštas: help@apmotors.lt
  Interneto svetainėje: https://www.apmotors.lt/

  ASMENS DUOMENŲ KATEGORIJOS

  Identifikavimo duomenys – vardas, pavardė, adresas ir kt.;
  Įmonės duomenys – įmonės pavadinimas, tipas ir kt.;
  Kontaktiniai duomenys – elektroninis paštas, telefono numeris, adresas ir kt.;
  Skaitmeniniai duomenys – slapukai, IP adresas, naudojimasis interneto svetainėmis ir socialiniais tinklais bei kiti internete viešai prieinami duomenys.


  ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TIKSLAI

  Asmens duomenų tvarkymo tikslai ir teisiniai pagrindai – paskyros Elektroninėje parduotuvėje sukūrimas, sutarčių su Elektroninės parduotuvės klientais (pirkėjais) sudarymas ir vykdymas (teisinis pagrindas: tvarkyti duomenis būtina siekiant įvykdyti sutartį; taip pat tvarkyti duomenis būtina siekiant teisėtų Bendrovės ir Jūsų interesų, kai Bendrovė tvarko Jūsų nurodytų atstovų ir/ar kitų asmenų, įgaliotų palaikyti ryšius su Bendrove ir/ar atsiimti Jūsų užsakytas prekes, asmens duomenis).
  Jei esate užsisakę Elektroninės parduotuvės naujienlaiškius, Bendrovė duomenis tvarko ir tiesioginės rinkodaros tikslu (teisinis pagrindas: Jūsų sutikimas). Kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko tiesioginės rinkodaros tikslu, Jūs turite teisę bet kuriuo metu nesutikti su tokiu asmens duomenų tvarkymu arba atšaukti savo sutikimą.

  DUOMENŲ SAUGOJIMO TERMINAI

  Bendrovės tvarkomų asmens duomenų saugojimo terminai – Bendrovė Jūsų asmens duomenis saugo ne ilgiau, negu tai yra būtina sudarytoms prekių pirkimo-pardavimo sutartims įvykdyti, ir to Bendrovės reikalauja duomenų tvarkymo tikslai ar numato teisės aktai arba pasibaigia bet kokių pretenzijų, galinčių kilti dėl sudarytų sutarčių, senaties terminas.


  JŪSŲ TEISĖS

  Jūs turite teisę prašyti, kad Bendrovė leistų susipažinti su Jūsų tvarkomais asmens duomenimis, prašyti juos ištaisyti arba ištrinti, arba apriboti duomenų tvarkymą, arba teisę nesutikti, kad duomenys būtų tvarkomi, taip pat teisę į duomenų perkeliamumą. Kai Bendrovė Jūsų asmens duomenis tvarko teisėtų interesų pagrindu, Jūs turite teisę dėl su Jūsų konkrečiu atveju susijusių priežasčių bet kuriuo metu nesutikti, kad su Jumis susiję asmens duomenys būtų tvarkomi.
  Tačiau atkreipiame dėmesį, kad teisė reikalauti ištrinti duomenis, teisė apriboti duomenų tvarkymą, teisė į duomenų perkeliamumą ir teisė nesutikti su duomenų tvarkymu nėra absoliučios ir teisės aktai numato papildomas sąlygas jų įgyvendinimui.

  Jūs turite teisę pateikti prašymą dėl Jūsų duomenų tvarkymo: „AP Motors“ UAB Šilutės pl. 25, LT-95107 Klaipėda.
  Tel.: +370 608 39907
  El. paštas: help@apmotors.lt

  Jūsų prašymai išnagrinėjami per vieną mėnesį;